Un adhesiu per la independència

La comissió ciutadana per la consulta del 25ª “Lladó Decideix” va presentar en societat un logotip en forma de mà, que a tots els lladonencs ens és molt familiar degut a la quantitat de cartells, fulls, samarretes que es van desplegar i lluïr durant els dies previs i el mateix dia de la consulta. Aquesta mà ja l’hem incorporat en la nostra vida cuotidiana, ens l’hem fet nostra. És possible que no hi hagi una casa del poble on no l’hi trobéssim.


Altres comissions de dos municipis –Bellver de Cerdanya i Montferrer i Castellbó- també l’han utilitzat, amb el permís de l’autor, que ha enregistrat la patent gràfica i n’ha cedit l’ús a la nostra entitat.

A l’Ateneu, que neix com a entitat sense ànim de lucre, tenim molta necessitat que els associats aportin idees i projectes a realitzar, per tal que sigui una entitat viva. Però també seria bo disposar d’un finançament que ens permeti posar fil a l’agulla a aquests projectes.
Per convenciment, els nostres associats no aportaran quotes periòdiques i, per altra banda, ens agradaria subsistir sense hipotecar les nostres expectatives de treball amb subvencions institucionals.
Ens cal, doncs, trobar aquestes fonts en les pròpies activitats.

I és amb aquest fi que hem acordat acceptar aquesta cessió d’ús i alhora fer-ne una altra amb una distribuïdora editorial, per a comercialitzar en forma d’adhesius aquest logotip.
Els responsables comercials de la distribuïdora creuen en el bon funcionament de vendes d’aquesta imatge i els pot representar una font d’ingressos.
I a nosaltres ens representa alhora la possibilitat de poder-nos finançar amb la comissió que generi la seva venda, escampar-lo arreu i publiscitar el missatge que per a nosaltres representa, i que no és cap altre que emblematitzar la necessitat d’alimentar la consciència de poble i de pertinença a una cultura i una nació que lluita pacífica i democráticament, amb els pocs mitjans de què disposa, pel seu reconeixement internacional en el context d’una nova correlació de nacions a la vella Europa, és a dir: un poble amb dret a ser estat.